Sochocin – cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski w Sochocinie został założony w XIX w. Brak dokładnej daty ale wiadomo, że w latach 1863-1864 sochocińscy Żydzi starali się o odłączenie od okręgu bożnicznego w Płońsku. Starania zakończyły się sukcesem ale przeciwko włączeniu do sochocińskiego okręgu protestowali mieszkańcy Kuchar Żydowskich. Mimo utworzenia w cmentarza w Sochocinie mieszkańcy Kuchar swoich zmarłych chętniej chowali w Płońsku i Nowym Mieście.
O historii społeczności żydowskiej Kuchar Żydowskich można przeczytać na stronach: Wirtualny Sztetl oraz Kajaki Ważka. Brakuje za to informacji o społeczności żydowskiej Sochocina. W Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego zapisano:

(…) posiada kościół parafialny drewniany, synagogę, szkołę początkową, urząd gminy, gorzelnię, 106 domów, 1498 mieszkańców, 1566 mórg ziemi do mieszczan i wójtostwa należącej (100 mórg nieużytków). (…)W 1827 r. miasteczko miało 49 domów, 476 mieszkańców; wieś 4 domy, 34 mieszkańców; 1858 r. było 74 domów (1 murowany), 889 mieszkańców (329 żydów i 41 Niemców).

W samym Sochocinie ślady po społeczności żydowskiej zostały zniszczone podczas II wojny światowej. Funkcjonujący w tym okresie obóz pracy w Kucharach Żydowskich miał za zadanie budowę drogi łączącej Sochocin z Kucharami. Więzieni w nim byli zarówno Żydzi jak i Polacy. Powstała droga przebiega kilkadziesiąt metrów od sochocińskiego kirkutu od niedawna otoczonego betonowym płotem. Nie zachowały się nagrobki.


Zdjęcia z dnia 29.05.2018 r.

Lokalizacja:

Pokaż Judaika na większej mapie