Czerwińsk nad Wisłą – cmentarz ewangelicki

Większość czerwińskich ewangelików zamieszkiwała osadę Kolonia Czerwińsk. W wydanym w 1880 r.Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego zapisano:

Kolonia Czerwińsk liczy 10 osad, 12 domów, 112 mieszkańców, 429 mórg obszaru, w tem 367 ornej ziemi; ma kościół i szkółkę ewangelicką, olejarnię i wiatrak.

W Rysie historycznym gminy Czerwińsk nad Wisłą o kolonistach można przeczytać tylko krótką wzmiankę:

Początkowe walki podczas I wojny światowej nie sięgnęły gminy Czerwińsk nad Wisłą. W styczniu 1915 r. wywieziono miejscowych Niemców, a w ich domach rozmieszczono uchodźców, jednakże we wrześniu tego samego roku po zdobyciu Modlina, Niemcy zaczęli swoje rządy.
Po wycieńczającej wojnie nastał czas tworzenia nowej odrodzonej Polski, pozostawiono zasady carskiego systemu administracyjnego tj. te same gminy i powiaty wchodzące w skład województwa warszawskiego. Wykonanie uchwały sejmowej o parcelacji ziem i majątków (wiele rodzin uzyskało własne gospodarstwa) było realizowane i nie zakończone do wybuchu II wojny światowej. Powróciła ludność niemiecka wywieziona w 1915 r.

Cmentarz ewangelicki znajduje się pomiędzy dawną Kolonią Czerwińsk i Czerwińskiem, przy ulicy Praga. Dzisiaj to porośnięty trawą obszar bez śladów pochówków.

Mapa szczegółowa Polski 1:25,000


Zdjęcie z dnia 03.05.2018r.

Pokaż Nekropolie na większej mapie