Strzegowo – cmentarz żydowski

Strzegowo w XIX wieku przeżyło gwałtowny rozwój gospodarczy. Nie czyni to tej miejscowości wyjątkową ale doskonale ilustruje przebieg rozwoju. Jak podaje gmina na swojej stronie internetowej, Żydzi zaczęli się osiedlać w Strzegowie w 1775 r. Ale wg Słownika geograficznego nie był to masowy napływ. W 1827 r. w Strzegowie miało mieszkać 229 osób (w 25 domach). W drugiej połowie XIX w. w 46 domach mieszka 510 osób (w tym jest 80 Żydów). W tym samym czasie w miejscowości oprócz domów mieszkalnych są także: kościół parafialny, urząd gminy, stacja pocztowa, huta szkła, hamernia, młyn wodny, tartak, cegielnia i karczma. Liczba mieszkańców Strzegowa rośnie gwałtownie nadal i w 1921 r. spis powszechny wykazuje obecność 591 Żydów wśród 1853 mieszkańców osady. Żydzi swój cmentarz zakładają pod koniec XIX w. Miejscowa gmina wyznaniowa usamodzielnia się na początku XX wieku. Podczas okupacji niemieckiej, w 1941 r. powstało w Strzegowie getto. 2 września 1942 r. okupanci dokonali egzekucji na 20 przypadkowych Żydach. Ich ciała przeniesiono w 1948 r. na teren cmentarza i postawiono na jego terenie pomnik poświęcony ofiarom. Pomnik został uszkodzony w roku 2004, zaraz po otoczeniu cmentarza murem i uporządkowaniu jego terenu. Do dnia dzisiejszego zachowało się 15 macew i ich fragmentów.


Zdjęcia z dnia 29.05.2018 r.

Lokalizacja:

Pokaż Judaika na większej mapie