Ruszki – cmentarz wojenny

Cmentarz powstał w 1915 r. Do dnia dzisiejszego na jego terenie pozostały tylko trzy kamienie z informacjami o poległych i tablica informująca o przeznaczeniu tego miejsca. Cytuję za Olsztyńską Stroną Rowerową:

JOSEF GALLASCH, GEFR. d. 3. WÜR. II LDST. PION. K., GEF. 20-30.4.1915 Bei KUZNOCIN
ADOLF FELGER, PION. 3. WÜR. II LDST. PION. K., GEF. 6.7.1915 Bei MISTRZEWICE
XAVER ANGERER, PIONIER 8 WÜR. II LDST. PION. K., GEF. 29.5.1915 Bei MISTRZEWICE

Wg informacji zamieszczonych na stronie Muzeum Ziemi Sochaczewskiej pochowano na tym cmentarzu 143 żołnierzy armii niemieckiej i 24 żołnierzy armii carskiej.


Zdjęcia z dnia 21.07.2018 r.
Lokalizacja:

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie