Andrzejewo – cmentarz żydowski

Andrzejewo to lokowane w XVI w. miasto należące do biskupów płockich. W dokumentach zachowała się informacja o poprzedniej nazwie osady (Wronie) jak i o nazwie nadanej ale nie używanej (Andrzejów). Do XIX w. w Andrzejewie obowiązywał przywilej zakazujący osiedlania się Żydów na terenie miasta. W wieku XIX zakaz przestał obowiązywać z mocy praw państw zaborczych. Do Andrzejewa zaczęli napływać Żydzi i szybko stali się znaczącą grupą mieszkańców Andrzejewa. Prowadzili głównie działalność handlową i usługową. Więcej na ten temat napisano na stronie Wrona – Portal historyczny Andrzejewa. Pozostali po zniszczeniu osady podczas I wojny światowej i uczestniczyli w jej odbudowie. Historia Żydów w Andrzejewie kończy się podczas Holocaustu. Pozostał po nich założony prawdopodobnie w 1826 r. cmentarz. Nie ma na nim nagrobków. Cmentarz jest porośnięty drzewami w przeciwieństwie do reszty działki geodezyjnej na której się znajduje. Obecny właściciel wokół cmentarza jak i na jego terenie składuje narzędzia i maszyny rolnicze, bele słomy, stare opony.


Zdjęcie z dnia 06.10.2018 r.

Lokalizacja:

Pokaż Judaika na większej mapie