Czyżew – cmentarze wojenne

Podczas wycofywania się armii carskiej w 1915 r. Czyżew został spalony. Podpalenie opuszczanej osady nie było niczym niezwykłym. Rosyjska taktyka przewidywała pozostawienie przeciwnikowi ruin i pogorzelisk. Po przejściu frontu poległych żołnierzy pochowano na 3 cmentarzach w okolicach osady.

Pierwszy znajduje się na północ od centrum osady, u zbiegu ulic Andrzejewskiej i Zambrowskiej (Czyżew-Osada).

Drugi cmentarz znajduje się na wschód od centrum, przy ulicy Mazowieckiej (Czyżew-Chrapki), na przeciwko początku ulicy Juliusza Słowackiego. Tylko w przypadku tego cmentarza odnalazłem informacje o liczbie pochowanych żołnierzy. Są one też umieszczone na tablicy pamiątkowej na cmentarzu i widoczne na zdjęciu.
Trzeci cmentarz znajduje się również na wschód od centrum, u zbiegu ulic Szkolnej i Przytorowej (Czyżew-Stacja).
Poza tymi trzema cmentarzami, czasami pojawia się w internecie informacja o cmentarzu czwartym, przy ulicy Wypoczynkowej (Czyżew-Złote Jabłko). Tablica tam umieszczona informuje jednak, że jest to mogiła żołnierzy bolszewickich poległych w 1920 r. Nie znalazłem też tej mogiły wśród zabytków gminy Czyżew-Osada.
Wszystkie zdjęcia z dnia 06.10.2018 r.

Lokalizacja:

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie