Ciechanowiec – cmentarz wojenny

Miasto podczas I wojny światowej najbardziej ucierpiało podczas wycofywania się oddziałów rosyjskich. Kozacy stosując taktykę spalonej ziemi niszczyli zabudowę miejską. Zniszczeniu uległ też miejscowy zamek. Usuwania zniszczeń nie dokończono przed wybuchem kolejnej wojny.

Cmentarz wojenny w Ciechanowcu znajduje się przy ul. Sienkiewicza po zachodniej stronie cmentarza ewangelickiego. Został wpisany do rejestru zabytków w 1991 r. i wtedy też prawdopodobnie odnowiony i ogrodzony. Składa się z 4 prostokątnych kwater. W gminnej ewidencji zabytków figuruje pod nazwą „Mogiła żołnierzy polskich z I wojny światowej”.


Zdjęcia z dnia 23.06.2019 r.

Lokalizacja:

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie