Sudwa – mogiła wojenna przy ul. Parkowej

Mogiła znajduje się w pobliżu ulicy Parkowej w parku pomiędzy Sudwą i Olsztynkiem. Spoczywa w niej nieznana liczba żołnierzy armii rosyjskiej poległych w 1914 r. podczas „bitwy pod Tannenbergiem”. Na terenie mogiły stoją dwa krzyże prawosławne, a całość otacza krawężnik. Mogiła była elementem powstałego w latach dwudziestych XX w. muzeum zwycięstwa pod Tannenbergiem. Po śmierci marszałka Hindenburga przebudowanego na mauzoleum marszałka dowodzącego zwycięską armią.


Zdjęcia z dnia 06.06.2019 r.

O mogile pisano już wcześniej na Olsztyńskiej Stronie Rowerowej.

Lokalizacja:

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie