Nasielsk – cmentarz żydowski

Cmentarz założono w wieku XIX. Dokładna data nie jest znana. Wiadomo natomiast, że pierwsi Żydzi w Nasielsku osiedlili się już w wieku XVII. Rosnąca powoli społeczność żydowska w wieku XIX stanowiła większość mieszkańców miasta. Początkowo nasielscy Żydzi należeli do kahału w Tykocinie. Usamodzielnili się w wieku XVIII. Do nasielskiego kahału należeli Żydzi zamieszkujący Ziemię Zakroczymską. Wydaje się więc, że założony w XIX w. cmentarz przy ul. Kwiatowej nie jest pierwszym kirkutem w Nasielsku. Nie wiadomo jednak nic na temat wcześniejszych pochowków Żydów w Nasielsku.

Stan obecny cmentarza jest wynikiem jego dewastacji, rozpoczętej podczas II wojny światowej. W 20212 r. na porośniętym drzewami terenie znajdowała się jedna macewa – o czym pisał Krzysztof Bielawski. O historii społeczności nasielskich Żydów napisano na stronach Wirtualnego Sztetlu


Zdjęcia z dnia 06.09.2019 r.

Lokalizacja:

Pokaż Judaika na większej mapie