Lutobrok – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się ok. 150 m na północ od drogi łączącej Lutobrok z Wólką Przekory. Przy północnym skraju lasu. Mimo znajomości namiarów gps jak i wyglądu miejsca przed 2015 r. Nie odnalazłem kamieni nagrobnych widocznych na zdjęciach zamieszczonych w galerii na stronach Archiwum Państwowego opisanych jako Wólka Przekory. Administracyjnie cmentarz znajduje się w sołectwie Lutobrok (gmina Zatory). Autorem zdjęć może być Paweł Ajdacki. Być może też jego autorstwa jest odnaleziona w internecie informacją o następującej treści:

Zaniedbany i zniszczony, zachował się fragment fosy i dwa kamienie nagrobne: jeden pochodzący z mogiły żołnierzy niemieckich, drugi z inskrypcją „4 Russe”. Słabo widoczne zarysy mogił ziemnych. Liczba pochowanych nieznana.

Na miejscu odnalazłem to co można uznać za fragment wału i fosy ale już zarysów mogił ziemnych nie dostrzegłem. W poszukiwaniu kamieni z inskrypcjami sprawdziłem nawet kamienie użyte do otoczenia ogniska na pobliskiej polanie. Niestety i tam ich nie odnalazłem. Można więc uznać, że istnienie cmentarza staje się jedynie faktem na starych mapach i zdjęciach.


Zdjęcia z 29.05.2020 r.

Lokalizacja:

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie