Mazury – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się przy drodze z miejscowości Mazury do Jabłoni Kościelnej. Wpisany do rejestru zabytków w 1986 roku pod numerem A-275/11.03.1986. Nie odnalazłem go na mapach Wojskowego Instytutu Geograficznego. Portal Narodowego Instytutu Dziedzictwa podaje jedynie przybliżoną lokalizację wskazując teren za przydrożną kapliczką oddaloną o ponad 200 m od właściwej lokalizacji. Również mapa umieszczona na stronie Spis poległych w pierwszej wojnie światowej Wskazuje inną lokalizację niż zamieszczony na niej opis. Zawiera jednak inne istotne informacje dotyczące liczby pochowanych w tym miejscu żołnierzy (prawdopodobną) oraz zdjęcia z 2008 r. Nie bez znaczenia pozostaje też informacja, że na terenie tego małego cmentarza znajdowała się w ubiegłym wieku płyta z nazwiskami poległych, których ma być 6. Zastałem to miejsce odnowione, Jest nowe ogrodzenie, wycięto stare jałowce. Brakuje informacji o tym, że jest to zabytkowy cmentarz wojenny.


Zdjęcia z dnia 07.06.2020 r.

Lokalizacja:

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie