Bujny-Biszewo – cmentarz wojenny

Miejscowość w której znajduje się cmentarz bywa też nazywana Bujny Rykacze (Bujny Biszewo) i pod taką nazwą wymieniono ją w Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Wysokie Mazowieckie. Cmentarz znajduje się po prawej stronie drogi gruntowej prowadzącej do wsi Bujny. Jest ogrodzony ale nie oznakowany. Za ogrodzeniem znajduje się wyraźny nasyp ziemny z pniami ściętych drzew. Na nasypie brak śladów pojedynczych mogił, nagrobków. Wg informacji zamieszczonych na stronie Spis poległych w pierwszej wojnie światowej spoczywa tu 15 żołnierzy armii niemieckiej.


Zdjęcia z dnia 07.06.2020r.

Lokalizacja:

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie