Buczyno-Mikosy – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się mniej więcej w połowie drogi pomiędzy wsiami Buczyno-Mikosy i Wróble. Ogrodzony. Otoczony wałem ziemnym. Pozostałością dawnego wyglądu cmentarz są drzewa po dwóch stronach furki. Zaraz za furtką znajduję się krzyż ustawiony stosunkowo niedawno. Na starszych zdjęciach dostępnych w serwisie dobroni.pl widać starszy krzyż prawdopodobnie przyniesiony przez kogoś z okolicznych mieszkańców. Wg informacji zamieszczonych w serwisie Spis poległych w pierwszej wojnie światowej (serwis w budowie lub raczej odbudowie) na cmentarzu tym pochowano ok. 400 nieznanych z nazwisk żołnierzy niemieckich. Cmentarz wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Wysokie Mazowieckie.


Zdjęcia z dnia 07.06.2020 r.

Lokalizacja:

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie