Rzące – cmentarz wojenny

Cmentarz wpisany do rejestru zabytków w 1991 r. Jak zapisano w Wikipedii i w Spisie poległych w pierwszej wojnie światowej, cmentarz ma kształt kopca. Obecnie jest to widoczne tylko z bliska. Kopiec bowiem porastają gęsto drzewa i krzewy. Stał się też schronieniem dla dzikich zwierząt. Zdjęcia z okresu gdy cmentarz nie był jeszcze ogrodzony i został oczyszczony z drzew i krzewów wcześniej na nim rosnących można zobaczyć na stronie Spis poległych w pierwszej wojnie światowej.


Zdjęcia z dnia 07.06.2020 r.

Lokalizacja:

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie