Kazuń Nowy – cmentarz mennonicki

Początek Kazunia Nowego wiązany jest z podpisaniem w 1764 r. umowy zawartej pomiędzy wojewodą mińskim Janem Augustem Hilzenem i przedstawicielami osadników. Założyli oni osadę w pobliżu Kazunia, na terenach wcześniej wykarczowanych w pobliżu Wisły. Osada zmieniała w czasie swoją nazwę. Początkowo były to Holendry, później Kazuń Niemiecki. Cmentarz powstał prawdopodobnie jeszcze w XVIII w. Używany był do II wojny światowej. Obecnie znajduje się po wschodniej stronie wału przeciwpowodziowego, odcięty wałem i drogą od osady. Mennonici i napływający później w ich miejsce ewangelicy niemieccy opuścili osadę wraz z wycofującym się oddziałami niemieckimi podczas II wojny światowej.
Informacje dostępne są na stronie Wikipedii: Kazuń Nowy


Zdjęcia z dnia 04.05.2021 r.

Lokalizacja:

Pokaż Nekropolie na większej mapie