Skurcza – cmentarz wojenny

Cmentarz założony w roku 1918. Pierwotnie w kształcie zbliżonym do kwadratu. W zatartych już zbiorowych mogiłach spoczywa tu ok. 100 żołnierzy, w większości z armii niemieckiej. Polegli w czasie forsowania Wisły w 1915 roku. Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie Cmentarz uporządkowano i odnowiono w latach 2002-2003 nadając mu nową formę. Zdjęcia z…Continue reading Skurcza – cmentarz wojenny

Krzywda – cmentarz wojenny

W miejscowości Krzywda, w powiecie garwolińskim, znajduje się zbiorowa mogiła z okresu I wojny światowej. Wg informacji ze strony Ogólnopolskiej Komputerowej Bazy Cmentarzy Wojennych spoczywa tu 21 żołnierzy rosyjskich. Tablica na mogile nie podaje liczby pochowanych, mówi za to o żołnierzach polskich i rosyjskich. Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie Zdjęcia z dnia…Continue reading Krzywda – cmentarz wojenny

Tarnów – cmentarz wojenny

Na cmentarzu spoczywają żołnierze polegli latem 1915 roku. Wg starych map dotarcie do niego jest proste. Należy wjechać pomiędzy zabudowania po wschodniej stronie drogi Dęblin – Warszawa, a za nimi na skraju lasu powinien być widoczny cmentarz. Stare mapy nie przewidziały zniszczeń powstałych później. Dziś po wschodniej stronie szosy nie ma w Tarnowie zabudowań. Jedynie…Continue reading Tarnów – cmentarz wojenny

Dąbrowa – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się przy skrzyżowaniu dróg na końcu wsi Dąbrowa od strony Uścieńca. Zachował się jeden element cmentarza z czasów jego powstania. Sytuacja wręcz wyjątkowa. Zapewne i ci żołnierze polegli w sierpniu 1915 roku. Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie Na poniższym zdjęciu znajduje się kamień z napisem z czasów I wojny światowej.…Continue reading Dąbrowa – cmentarz wojenny

Przyłęk – cmentarz wojenny

W Przyłęku w powiecie garwolińskim w 1915 roku, w nieistniejącym dziś dworze funkcjonował szpital rosyjski. Zmarłych żołnierzy armii carskiej chowano na założonym w pobliżu cmentarzu. Wg informacji od Tomasz Kulińskiego było tu 116 mogił widocznych jeszcze po II wojnie światowej. Teraz… Teraz jest inaczej. Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie Zdjęcia z dnia…Continue reading Przyłęk – cmentarz wojenny

Domaszew cmentarz wojenny

Cmentarz poległych w 1915 roku żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej. Dokładniej ze strony niemieckiej była to grupa generała Woyrscha, ze strony rosyjskiej zaś XVI Korpus. W sierpniu 1915 roku prowadzili walki na linii Wisły. Cmentarz w Domaszewie znajduje się przy samej szosie Dęblin – Warszawa. Od strony szosy zarośnięty wysokimi krzewami, przez co jest niewidoczny.…Continue reading Domaszew cmentarz wojenny

Maciejowice – kwatera wojenna

Maciejowice w powiecie garwolińskim. Miejsce raczej znane z czasów insurekcji kościuszkowskiej. Na cmentarzu parafialnym znajduje się kwatera z pierwszej wojny światowej. Szacuje się, że w całym powiecie garwolińskim poległo w działaniach wojennych ok. 20 tysięcy żołnierzy. Po przeprowadzonej przez okupantów w latach 1915-1918 inwentaryzacji grobów pozostała informacja o 4648 żołnierzach pochowanych w różnych miejscach na…Continue reading Maciejowice – kwatera wojenna

Kobylnica – cmentarz wojenny

Kobylnica w powiecie garwolińskim ma nie jeden ale dwa cmentarze wojenne. Do października 2010 roku dotarłem tylko do jednego. Pochowani tu żołnierze zginęli podczas walk prowadzonych w lipcu i sierpniu 1915 roku. Cmentarz założono na piaszczystej wydmie. Jego stan bywa opisywany raz jako dobry, kiedy indziej zaś jako bardzo zły. Z mojej perspektywy cmentarz wydaje…Continue reading Kobylnica – cmentarz wojenny