Aleksandrów (Warszawa Wawer) – cmentarz ewangelicki

  Cmentarz założono w połowie XIX w. Społeczność ewangelicka osiadła jednak w Aleksandrowie i jego okolicach jeszcze w wieku XVIII. W 1827 r. w Aleksandrowie było 9 gospodarstw należących do kolonistów, w 1870 już 40. Kantorat w Aleksandrowie był częścią parafii ewangelickiej w Starej Iwicznej. Obok cmentarza znajdował się drewniany kościół po którym do dnia…Continue reading Aleksandrów (Warszawa Wawer) – cmentarz ewangelicki

Michałów-Grabina – cmentarz ewangelicki

Osadnicy niemieccy zostali sprowadzeni na teren gminy Nieporęt w pierwszej połowie XIX w. Te podmokłe ziemie za sprawą osadników zmieniły się w tereny rolnicze. Kolonizatorzy nie tworzyli hermetycznej społeczności. Ich rodziny stopniowo się asymilowały z ludnością miejscową. Cmentarze zostały porzucone wraz z wysiedleniem osób przyznających się do pochodzenia niemieckiego w okresie okupacji niemieckiej podczas II…Continue reading Michałów-Grabina – cmentarz ewangelicki

Marki (Pustelnik) – cmentarz ewangelicki

Cmentarz założony w pierwszej połowie XIX w. Prawdopodobnie po 1830 r. Służył kolonistom niemieckim oraz ich potomkom przybyłym na podmokłe tereny Puszczy Słupeckiej. Koloniści z Pustelnika, tak jak inni koloniści z terenów Generalnego Gubernatorstwa zostali przesiedleni w 1941 r. Opuszczony cmentarz przez lata był dewastowany i zapomniany. Cmentarz znajduje się przy ulicy Sienkiewicza, od strony…Continue reading Marki (Pustelnik) – cmentarz ewangelicki

Warszawa Białołęka – cmentarz ewangelicki w Brzezinach

Wieś Brzeziny w granice Warszawy została włączona w roku 1951. Cmentarz ewangelicki, zajmujący teren ok. 1,5 ha już wtedy nie był użytkowany od 10 lat. Ludność uznana za niemiecką została przesiedlona na tereny wcielone do III Rzeszy w 1941 r., a zamieszkiwała te tereny od mniej więcej połowy XIX w. Nagrobki znajdujące się w dobrym…Continue reading Warszawa Białołęka – cmentarz ewangelicki w Brzezinach

Warszawa Białołęka – cmentarz ewangelicki w Augustówku

Daty założenia cmentarza nie znamy. Wiadomo tylko, że mieszkańcy Augustówka (włączonego w 1976 r. w granice Warszawy) przyznający się do narodowości niemieckiej zostali w 1941 r. przesiedleni na ziemie włączone do III Rzeszy. Pozostały cmentarze, których uporządkowanie wymagało w pierwszej kolejności oczyszczenia z niewybuchów. W drugiej połowie 2009 r. odbyło się posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego…Continue reading Warszawa Białołęka – cmentarz ewangelicki w Augustówku

Wilkowice – cmentarz ewangelicki

Cmentarz założony prawdopodobnie pod koniec XIX w. przez kolonistów niemieckich. Wg informacji zamieszczonych w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich w dobrach obejmujących Wilkowice tylko nieznaczną część mieszkańców stanowili wyznawcy innej religii niż katolickiej. Zmienić się to miało około 1893 r. (rok wydania XIII tomu słownika). Majątek ten wzięty po Stablewskich sprzedał dr.…Continue reading Wilkowice – cmentarz ewangelicki

Paproć Duża- cmentarz ewangelicki

Osada powstała po 1795 r. w zaborze pruskim. Nazywała się Königshuld. Do dnia dzisiejszego zachował się plan przestrzenny osady założonej na planie okręgu w którego centrum znajdował się zbór ewangelicki. Od drogi otaczającej zbór odchodziło (i nadal odchodzi) 8 dróg do okolicznych miejscowości. Parafia ewangelicka w Paproci Dużej w XIX w. skupiała ok. 2000 ewangelików…Continue reading Paproć Duża- cmentarz ewangelicki

Władysławów (gmina Brochów) – cmentarz ewangelicki

Władysławów w Puszczy Kampinoskiej obecnie niemal nie istnieje. Osada powstała prawdopodobnie w XIX w. Założona przez kolonistów na terenach podmokłych jeszcze w drugiej połowie XIX w. Liczyła 131 mieszkańców, co odnotowano w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego. Wg informacji umieszczonych na tablicy informacyjnej wieś liczyła 118 mieszkańców i te dane pochodzą prawdopodobnie z roku 1921. Mimo…Continue reading Władysławów (gmina Brochów) – cmentarz ewangelicki

Sojkówek – cmentarz ewangelicki

Wydany w 1890 r. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego podaje, że w Sojkówku są 23 domy i 203 mieszkańców. Czy wszyscy byli osadnikami niemieckimi, których przodkowie przybyli za namową Andrzeja Zamoyskiego w 1828 r.? Podobnie jak w Płatkownicy tutaj też cmentarz powstał być może w pierwszej połowie XIX w. Dzisiaj pozostałości cmentarza skrywa las porastający wzniesienie…Continue reading Sojkówek – cmentarz ewangelicki

Płatkownica – cmentarz ewangelicki

Płatkownica wzmiankowana jest w dokumentach już w XV w. W 1827 r. we wsi były 72 domy w których mieszkało 460 osób. W 1828 r. nieurodzajne ziemie leżące w granicach Płatkownicy zostały przeznaczone przez Andrzeja Zamoyskiego, właściciela dóbr Kołodziąż, pod uprawy kolonistom niemieckim. Nowi osadnicy zostali włączeni do parafii ewangelickiej w Węgrowie, od której odłączyli…Continue reading Płatkownica – cmentarz ewangelicki