Arynów – cmentarz ewangelicki

Cmentarz założony prawdopodobnie na początku XX w. Spoczywają na nim głównie ewangelicy zamieszkujący wieś Królewiec. Z informacji zamieszczonych w Wikipedii wynika, że na większości mogił stały tylko drewniane krzyże. Do dnia dzisiejszego pozostały 3 nagrobki. Teren nie jest ogrodzony, nie ma też tablicy informacyjnej. Jest jednak uprzątnięty. Z roślinności oprócz starych drzew najliczniej występuje barwinek.…Continue reading Arynów – cmentarz ewangelicki

Tyborów – cmentarz ewangelicki

Osadnicy niemieccy zostali sprowadzeni do Tyborowa przez Hilarego Tyborowskiego. Zakupił on po 1802 roku dobra wcześniej odebrane Kościołowi Katolickiemu przez władze austriackie. W Barczącej wybudował hutę szkła, a teren obok znanego już z szesnastowiecznych dokumentów Wiciejowa, przeznaczył do zasiedlenia i zagospodarowania rolniczego. Cmentarz powstał prawdopodobnie przed 1850 r. na granicy Tyborowa i Wiciejowa. Wg informacji…Continue reading Tyborów – cmentarz ewangelicki

Nowy Modlin – cmentarz ewangelicki

Nowy Modlin został założony najprawdopodobniej pod koniec XVIII wieku. Założyli go przybysze ze Szwabii. Oprócz uprawy roli zajmowali się też rzemiosłem. Gdy rozpoczęto modernizację twierdzy w Modlinie, zatrudniali się też do prac fortyfikacyjnych. Cmentarz kolonistów znajduje się od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku na terenie cmentarza parafialnego rzymsko-katolickiego. Do dziś otoczony jest wałem ziemnym.…Continue reading Nowy Modlin – cmentarz ewangelicki

Kazuń Nowy – cmentarz mennonicki

Początek Kazunia Nowego wiązany jest z podpisaniem w 1764 r. umowy zawartej pomiędzy wojewodą mińskim Janem Augustem Hilzenem i przedstawicielami osadników. Założyli oni osadę w pobliżu Kazunia, na terenach wcześniej wykarczowanych w pobliżu Wisły. Osada zmieniała w czasie swoją nazwę. Początkowo były to Holendry, później Kazuń Niemiecki. Cmentarz powstał prawdopodobnie jeszcze w XVIII w. Używany…Continue reading Kazuń Nowy – cmentarz mennonicki

Kuroszów (obecnie część Leokadiowa) – cmentarz ewangelicki

Kuroszów jest osadą położoną w pobliżu drogi krajowej łączącej Lublin z Radomiem. Wspomniany w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich jako jedna z osad w gminie Góra Puławska. Prawdopodobnie z powodu błędu drukarskiego hasło poświęcone tej osadzie to: Kuroszew. Przeczytać tam można, że jest to: wieś włościańska, powiat kozienicki, gmina Góra Puławska, parafia…Continue reading Kuroszów (obecnie część Leokadiowa) – cmentarz ewangelicki

Polesie Duże (obecnie Polesie) – cmentarz ewangelicki

W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich o Polesiu napisano: Polesie Małe i Duże, wieś, powiat kozienicki, gmina Góra Puławska, parafia Oleksów (…) Polesie Małe ma 5 domów, 140 mieszkańców, 58 mórg ziemi dworskiej; Polesie Duże 37 domów, 338 mieszkańców, 818 mórg ziemi włościańskiej. Polesie wchodziło w skład dóbr Janowice (Janowiec) Oba Polesie…Continue reading Polesie Duże (obecnie Polesie) – cmentarz ewangelicki

Skierdy – cmentarz mennonicki

Miejscowość założóno prawdopodobnie pod koniec XVIII w. przez osadników olęderskich wyznania mennonickiego. Liczba mieszkańców wsi do końca XIX w. nie przekroczyła 200. Cmentarz znajduje się przy trasie łączącej Warszawę z Nowym Dworem Mazowieckim. W 2011 r. został oczyszczony z porastających go krzewów. Na ogrodzeniu umieszczono tabliczkę informacyjną. W Wikipedii zamieszczono wpis o cmentarzu na podstawie…Continue reading Skierdy – cmentarz mennonicki

Wilków nad Wisłą – cmentarz ewangelicki

Wilków nad Wisłą to dawny Wilków Niemiecki. Wg informacji zamieszczonych w Wikipedii jego północna część nosiła nazwę Wilków Holenderski jednak na starych mapach nie ma na to dowodów. 5 lutego 1778 król Stanisław August potwierdził kontrakt zawarty z osadnikami przez starostę kampinoskiego Gutakowskiego. Był to kontrakt emfiteutyczny co oznaczało, że osadnicy zobowiązani do płacenia czynszu…Continue reading Wilków nad Wisłą – cmentarz ewangelicki

Holendry Kuźmińskie – cmentarz ewangelicki i wojenny

Cmentarz założony prawdopodobnie w latach czterdziestych XIX wieku. W tym to czasie na terenach zalewowych Wisły w okolicach Kozienic (za sprawą Iwana Dehna, a później jego syna Władysława) prowadzono budowę wałów przeciwpowodziowych i zasiedlano tereny dotąd zalewane przez wody rzeki. Obok miejscowych ewangelików na cmentarzu pochowano także żołnierzy poległych podczas działań wojennych prowadzonych w latach…Continue reading Holendry Kuźmińskie – cmentarz ewangelicki i wojenny

Kozienice – cmentarz Dehnów

W 1835 r. za swoje zasługi w zakresie projektowania i budowy fortyfikacji dobra kozienickie otrzymał w dożywocie od cara Iwan Dehn. Przywrócił on dawny blask zniszczonemu pałacowi oraz rozpoczął prace nad zasiedleniem terenów zalewowych. W latach czterdziestych na kozienickim powiślu pojawiają się osadnicy olenderscy. Sam generał w tym czasie prowadzi też prace nad budową i…Continue reading Kozienice – cmentarz Dehnów