Bielsk Podlaski – cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski przy ulicy Brańskiej powstał w 1807 roku. Nie był pierwszym kirkutem w Bielsku. Poprzedni znajdował się bliżej centrum miasta. W Bielsku jednak można mówić o dwóch okresach w których funkcjonowały kahały. Nie ma między nimi ciągłości. Pierwsza gmina wyznaniowa przestała funkcjonować w wieku XVII. Druga powstała dopiero w 1807 roku. W okresie okupacji…Continue reading Bielsk Podlaski – cmentarz żydowski

Augustowo – cmentarz wojenny

Cmentarz założony w 1915 roku na skraju wsi przy drodze biegnącej z Bielska Podlaskiego do Wyszek i Maleszy. Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie Centralne miejsce na ogrodzonym terenie zajmuje podłużny kopiec ziemny. Teren wokół niego być może zajmują niewidoczne już mniejsze mogiły pojedyncze. Zdjęcia z dnia 06.07.2012 r. Oświetlenie już „zachodziło” i…Continue reading Augustowo – cmentarz wojenny