Bielsk Podlaski – cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski przy ulicy Brańskiej powstał w 1807 roku. Nie był pierwszym kirkutem w Bielsku. Poprzedni znajdował się bliżej centrum miasta. W Bielsku jednak można mówić o dwóch okresach w których funkcjonowały kahały. Nie ma między nimi ciągłości. Pierwsza gmina wyznaniowa przestała funkcjonować w wieku XVII. Druga powstała dopiero w 1807 roku. W okresie okupacji niemieckiej cmentarz stał się też miejscem w którym dokonywano egzekucji i chowano zamordowanych w masowych grobach.


Pokaż Judaika na większej mapie
Cmentarz został podczas wojny zdewastowany. Po zakończeniu wojny obmurowano masowe groby pomordowanych i postawiono pomnik.

Cytuję:
Miejsce egzekucji obywateli polskich narodowości żydowskiej, rozstrzelanych w latach 1941-1944 przez żandarmerię i gestapo Niemiec hitlerowskich. We wspólnej mogile spoczywa ponad 200 osób. Cześć ich pamięci.

Obrazek

Obrazek


Zdjęcia z dnia 06.07.2012 r.