Opinogóra Dolna – cmentarz wojenny

Cmentarz żołnierzy rosyjskich i niemieckich poległych w latach 1914-1915. Wg informacji zamieszczonych na Olsztyńskiej Stronie Rowerowej w 1928 r. realizowano plan stworzenia w Opinogórze Dolnej zbiorczego cmentarza żołnierzy poległych w I wojnie światowej. Z tego okresu pochodzi znajdujący się przy północnej granicy cmentarza kamień z zatartym już niemal napisem „Pro Patria 1915-1918”. W latach trzydziestych…Continue reading Opinogóra Dolna – cmentarz wojenny

Pniewo-Czeruchy – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się przy gruntowej drodze do miejscowości Sułkowo Borowe. Zlokalizowany na wzniesieniu nad drogą po jej lewej stronie. Oznakowany. Porównując jego stan ze zdjęciami zamieszczonymi na Olsztyńskiej Stronie Rowerowej widać, że niszczeje. Wg znalezionego w internecie tekstu betonowe nagrobki są dwóch rodzajów: prostokątne płyty i krzyże z manuskryptem na środku. Podczas mojej wizyty nie…Continue reading Pniewo-Czeruchy – cmentarz wojenny

Ciechanów – cmentarz żydowski

Nowy cmentarz żydowski w Ciechanowie znajduje się przy ulicy Gwardii Ludowej WRN. W przeciwieństwie do cmentarza starego nadal istnieje mimo braku zachowanych nagrobków. Powstał pod koniec wieku XIX, czyli ok. stu lat później niż stary cmentarz na którego terenie znajduje się obecnie zabudowa mieszkaniowa (ziemia ze szczątkami zmarłych została wykorzystana pod budowę dróg w Ciechanowie…Continue reading Ciechanów – cmentarz żydowski