Opinogóra Dolna – cmentarz wojenny

Cmentarz żołnierzy rosyjskich i niemieckich poległych w latach 1914-1915. Wg informacji zamieszczonych na Olsztyńskiej Stronie Rowerowej w 1928 r. realizowano plan stworzenia w Opinogórze Dolnej zbiorczego cmentarza żołnierzy poległych w I wojnie światowej. Z tego okresu pochodzi znajdujący się przy północnej granicy cmentarza kamień z zatartym już niemal napisem „Pro Patria 1915-1918”. W latach trzydziestych zapisano informację o liczbie pochowanych na terenie cmentarza. Miało to być 144 żołnierzy niemieckich i 87 rosyjskich. Nie wiadomo czy plan tworzenia zbiorczego cmentarza był realizowany jeszcze po tym zapisie, nei wiadomo więc też, czy liczba pochowanych nie jest jeszcze większa, Wiadomo natomiast, że przeniesiono na teren tego cmentarza szczątki pochowanych wcześniej pod Glinojeckiem i w Ciechanowie. O tym napisał w 2014 r. Marek Szyperski na stronie plock.gosc.pl w artykule bazującym na materiałach pozyskanych w 1999 r. Właśnie w roku 1999 przeprowadzono renowację cmentarza dzięki wsparciu finansowemu niemieckiego Ludowego Związku Opieki nad Grobami Ofiar Wojennych.

Znajdujące się na terenie cmentarza stare, betonowe płyty nagrobne są już w ogromnej większości nieczytelne. Wiele znich zebrano pod betonowym ogrodzeniem biegnącym wzdłuż drogi Dzbonie – Opinogóra Górna. Odczytane płyty odtworzono w kamieniach o podobnych wymiarach. Oryginalny nagrobek oficera 8 Turkiestańskiego Pułku Strzelców poległego w lutym 1915 r. sugeruje, że cmentarz mógł być pierwotnie założony przez Rosjan.


Zdjęcia z dnia 04.06.2020 r.

Lokalizacja:

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie