Elbląg – cmentarz ewangelicki (ul. Obrońców Pokoju)

Cmentarz przykościelny przy ul. Obrońców Pokoju obecnie cmentarza nie przypomina. Brakuje nagrobków. Teren należy obecnie do parafii rzymsko-katolickiej. Cmentarz funkcjonował przez blisko 50 lat. Historia założonego w ok. 1895 r. cmentarza zaczyna się znacznie wcześniej, w roku 1801 i jest nierozłączną częścią historii kolonii Pangritza (dzisiejsza Zawada). Jej historię opisano na witrynie Elbląg moje miasto…Continue reading Elbląg – cmentarz ewangelicki (ul. Obrońców Pokoju)

Elbląg – cmentarz żydowski

Założony w 1812 r. cmentarz został zdewastowany przez nazistów i całkowicie zniszczony po 1945 r. przez władze PRL. Na jego terenie utworzono park. W 2001 r. postawiono na terenie kirkutu kamień z tablicą przypominającą o dawnej społeczności żydowskiej miasta. Obecny park zlokalizowany jest u zbiegu ulic Browarnej i Brzeskiej. Historia społeczności rozpoczyna się pod koniec…Continue reading Elbląg – cmentarz żydowski