Elbląg – cmentarz ewangelicki (ul. Obrońców Pokoju)

Cmentarz przykościelny przy ul. Obrońców Pokoju obecnie cmentarza nie przypomina. Brakuje nagrobków. Teren należy obecnie do parafii rzymsko-katolickiej. Cmentarz funkcjonował przez blisko 50 lat.

Historia założonego w ok. 1895 r. cmentarza zaczyna się znacznie wcześniej, w roku 1801 i jest nierozłączną częścią historii kolonii Pangritza (dzisiejsza Zawada). Jej historię opisano na witrynie Elbląg moje miasto skąd pozwolę sobie zacytować fragment:

Dworek Pangritz, położony na wzniesieniu, stał się później restauracją „Alte Welt” a część wzniesienia, bezpośrednio za dworkiem, zakupiła w roku 1898 gmina ewangelicka Kościoła Heilige Leichnam. Następnie na działce tej został zbudowany kościół Św. Pawła i urządzono cmentarz.

Gwoli wyjaśnienia dodam, że Kościół Helige-Leichman (Bożego Ciała) był najstarszym kościołem w Elblągu. Protestanci osiedlający się coraz liczniej w kolonii zasilali szeregi wiernych należących do tej parafii i… było ich już za dużo dla jednego kościoła. Teren kolonii przyłączono do Elbląga w 1913 r. Ale parafia zakupiła teren pod cmentarz i kościół na pewno przed 1893 r. w którym rozpoczęto budowę kościoła. Mieszkańcy kolonii Pangritz w ogromnej większości byli robotnikami pracującymi w elbląskich fabrykach i stoczniach. Nie dziwi więc brak grobowców i pomników na cmentarzu ale nie ma na nim żadnych śladów świadczących o dawnych pochówkach i to nieco dziwi.


Zdjęcia z dnia 06.06.2019 r.

Lokalizacja:

Pokaż Nekropolie na większej mapie