Drzewica – cmentarz żydowski

Obecni od co najmniej drugiej połowy XVIII w. w Drzewicy Żydzi cmentarz mogli założyć dopiero po 1840 r. Wcześniej istniejący tu przykahałek podporządkowany był kahałowi w Opocznie. Samodzielność uzyskał w 1865 r. i już wtedy należały do niego synagoga i cmentarz. Wg informacji zamieszczonych na stronie Żydzi w Drzewicy, w 1840 r. rząd gubernialny w…Continue reading Drzewica – cmentarz żydowski

Opoczno – cmentarze żydowskie

Stary, chociaż nie najstarszy cmentarz żydowski w Opocznie założono w 1646 r. Zdewastowany podczas II wojny światowej. Po wojnie zabudowany. Nowy cmentarz żydowski założono w 1829 r. po zapełnieniu cmentarza „starego”. Zamknięty pod koniec lat trzydziestych XX w. ale używany ponownie podczas II wojny światowej. Okupanci nie pozwolili korzystać z najnowszego cmentarza, zlokalizowanego poza miastem.…Continue reading Opoczno – cmentarze żydowskie

Opoczno – kwatera wojenna

Cmentarz swoją historią sięga dziewiętnastego wieku, a jego kwatera wojenna kryje szczątki poległych w obu wojnach światowych. Krótko i treściwie historię cmentarza spisano w kamieniu umieszczonym przy bramie cmentarnej. Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie Kwatera była samodzielnym cmentarzem dla najuboższych, dla ofiar epidemii i na koniec dla żołnierzy i ofiar holocaustu. Ogromna…Continue reading Opoczno – kwatera wojenna