Opoczno – kwatera wojenna

Cmentarz swoją historią sięga dziewiętnastego wieku, a jego kwatera wojenna kryje szczątki poległych w obu wojnach światowych. Krótko i treściwie historię cmentarza spisano w kamieniu umieszczonym przy bramie cmentarnej.


Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie
Kwatera była samodzielnym cmentarzem dla najuboższych, dla ofiar epidemii i na koniec dla żołnierzy i ofiar holocaustu.

Ogromna większość zachowanych krzyży żeliwnych wskazuje żołnierzy armii rosyjskiej. To nie znaczy, że wszyscy byli wyznawcami prawosławia.

Groby z II wojny światowej i późniejsze

Ponownie krzyże poległych w pierwszej wojnie światowej.


Zdjęcia z dnia 29.04.2013 r.