Sojkówek – cmentarz ewangelicki

Wydany w 1890 r. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego podaje, że w Sojkówku są 23 domy i 203 mieszkańców. Czy wszyscy byli osadnikami niemieckimi, których przodkowie przybyli za namową Andrzeja Zamoyskiego w 1828 r.? Podobnie jak w Płatkownicy tutaj też cmentarz powstał być może w pierwszej połowie XIX w. Dzisiaj pozostałości cmentarza skrywa las porastający wzniesienie…Continue reading Sojkówek – cmentarz ewangelicki

Płatkownica – cmentarz ewangelicki

Płatkownica wzmiankowana jest w dokumentach już w XV w. W 1827 r. we wsi były 72 domy w których mieszkało 460 osób. W 1828 r. nieurodzajne ziemie leżące w granicach Płatkownicy zostały przeznaczone przez Andrzeja Zamoyskiego, właściciela dóbr Kołodziąż, pod uprawy kolonistom niemieckim. Nowi osadnicy zostali włączeni do parafii ewangelickiej w Węgrowie, od której odłączyli…Continue reading Płatkownica – cmentarz ewangelicki

Węgrów – lapidarium

Cmentarz żydowski w Węgrowie powstał być może w drugiej połowie XVII wieku. Do roku 1780 korzystali z niego także mieszkańcy Warszawy. Rozległa nekropolia została zdewastowana podczas okupacji niemieckiej, a dzieło zniszczenia kontynuowano także po wojnie. Obecnie teren cmentarza zajmują szkoła i zakład przemysłowy. Zachowane macewy zgromadzono w lapidarium powstałym na terenie dawnego cmentarza żydowskiego przy…Continue reading Węgrów – lapidarium

Stoczek – cmentarz żydowski

O cmentarzu żydowskim w Stoczku niewiele wiadomo. Np. nie wiadomo kiedy powstał. Przy ulicy Węgrowskiej w Stoczku jest teren ogrodzony na którym zebrano ocalałe macewy. Nie obejmuje on całego terenu cmentarza. Resztę terenu – już bez nagrobków – porastają drzewa. Za bramą wejściową znajduje się alejka prowadząca prosto do pomnika postawionego tu w 1946 roku.…Continue reading Stoczek – cmentarz żydowski