Popowo Kościelne – cmentarz żydowski

Niewielka społeczność żydowska zamieszkująca w Popowie Kościelnym jest jedną z najstarszych na Mazowszu. Można znaleźć trudne do zweryfikowania informacje, że w Popowie Kościelnym już w XVII wieku funkcjonowała synagoga. Cmentarz znajdujący się niewielkim oddaleniu od cmentarza parafialnego założono przed 1820 r. I tutaj nie ma pewnego datowania. Dokumenty kościelne podają, że pod koniec XVIII w. miejscowi Żydzi grzebali swoich zmarłych w Radzyminie. Z kolei Żydzi zamieszkujący Pułtusk swoich zmarłych chowali do 1820 r. w Makowie i Popowie Kościelnym.

Kirkut zdewastowany podczas II wojny światowej.

Zdjęcia z dnia 16.06.2016 r.

Lokalizacja