Góra Puławska – mogiła wojenna

W Górze Puławskiej poza cmentarzem wojennym jest też mogiła na cmentarzu parafialnym. Nie wiele o niej wiadomo. Pojawia się w wykazie PTTK i w opracowaniu M. Dąbrowskiego. Informacji jednak jest tyle ile zapisano na tablicy umieszczonej na samej mogile.

Zdjęcia wykonano 28.07.2009.

Lokalizacja