Gościeradów – cmentarz wojenny

Gościeradów jest miejscowością położoną kilkanaście kilometrów od Kraśnika. Tu także toczono boje w sierpniu 1914 roku. Wg informacji zebranych w wydawnictwie „Zabytkowe cmentarze. Woj. tarnobrzeskie” zachowały się: cmentarz (wpisany do rejestru zabytków pod numerem 404/89) oraz nie wpisana do rejestru mogiła w przydomowym ogródku. Mogiły nie odnalazłem choć chyba widziałem dom obok której się znajduje. Mają w niej spoczywać oficerowie armii carskiej. Nie pochowano ich obok zwykłych żołnierzy walczących stron. Cmentarz znajduje się na wzgórzu za Gościeradowem. Droga dojścia nie jest oznakowana. Jednak posługując się informacjami z wymienionej wyżej publikacji łatwo daje się odnaleźć. Dla chcących dojechać od strony drogi 74 łączącej Kraśnik z Annopolem powinny wystarczyć nawet bez mapy. Punktem orientacyjnym jest zespół pałacowy w Gościeradowie – zajmowany przez Dom Opieki Społecznej.

Mogiła oficerów ma znajdować się w domu oddalonym od pałacu o ok. 400 m w stronę Księżomierza. Wytypowanych zabudowań nie fotografowałem nie będąc pewny właściwej lokalizacji (nie dostrzegłem z drogi krzyża). Cmentarz zaś znajduje się 1300 m od tegoż pałacu, na wzniesieniu. W jego pobliżu już biegnie tylko jedna droga do Księżomierza, można więc pałac ominąć i kierować się drogowskazami (droga będzie dłuższa o 200-300 m licząc od trasy nr 74).

Na terenie cmentarza otoczonego niegdyś wałem ziemnym i rowem zachować się miały do 1995 roku (rok wydania wspomnianej publikacji o cmentarzach) słabo widoczne dwa rzędy mogił pojedynczych i jedna mogiła zbiorowa. Na mogiłach stały drewniane krzyże bez tabliczek. Prawdopodobnie w tym samym roku w miejscu mogiły zbiorowej i mogił pojedynczych stworzono betonowe nagrobki i umieszczono tablice.

Tu prawdopodobnie znajdują się groby pojedyncze.

Drugi taki sam „nagrobek” i tablica.

Zdjęcia wykonane 22.05.2011

Lokalizacja