Tuszów – cmentarz wojenny

Tuszów w gminie Jabłonna. Cmentarz znajduje się ok. 15 m od szosy Lublin – Bychawa. Dojść do niego można tylko przez pole uprawne.

Cmentarz kształtem zbliżony jest do półowalu. Całość otacza wał ziemny. Jak napisał w swoim opracowaniu M. Dąbrowski:

Z kilkunastu mogił zbiorowych pozostały do dnia dzisiejszego dwa kopce. W ewidencji austro-węgierskiej występuje jako Friedhof nr 32 Tuszów. Pochowano tu około 400 żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich poległych w dniach 23-26 lipca 1915 r.

Zdjęcia wykonano 10.11.2012.

Lokalizacja