Krzewica – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się przy gruntowej drodze pomiędzy miejscowościami Krzewica i Łukowisko. Otoczony wałem ziemnym i rowem. Wejście na teren cmentarza znajdowało się od strony Krzewicy. Ja dotarłem do niego od strony Łukowiska.

Stan cmentarza wskazuje na prowadzone przy nim prace porządkowe. Wał ziemny był podwyższany, rów pogłębiany. Nadsypano też zapewne część mogił których zarysy są na terenie cmentarza wyraźne.

Z rowu od strony drogi zrobiono dzikie wysypisko śmieci (zdjęcie z kwietnia 2013 roku).

Z tej samej strony na szczycie wału umieszczono betonowy krzyż.

Na terenie cmentarza znalazłem jedną rozkopaną mogiłę.

Drugi betonowy krzyż znajduje się na jednej z mogił po środku cmentarza.


Od strony drogi i Łukowiska są rzędy mniejszych mogił, prawdopodobnie pojedynczych.

Zdjęcie wykonane z okolic środka cmentarza w stronę Łukowiska.

W rejestrze zabytków napisano o cmentarzu:

cmentarz wojenny, niemiecko-austriacki z I wojny światowej, 1915,
nr rej.: A/1611 z 28.11.2011

Zdjęcia wykonane 22.04.2013.

Lokalizacja