Niedrzwica Duża – cmentarz wojenny

Cmentarz nie jest typowym miejscem pochówku ofiar walk w jego okolicy. Znajduje się w pobliżu stacji kolejowej. Prawdopodobnie chowano tu rannych żołnierzy zmarłych podczas transportu z linii frontu do szpitali na tyłach. Nie znam liczby pochowanych w takich okolicznościach. Znane są tylko liczby pochówków przeniesionych tu z innych miejsc w latach trzydziestych XX wieku. 165 żołnierzy z cmentarza w Niedrzwicy Dużej przy drodze i ok. 300 żołnierzy z cmentarza w (prawdopodobnie) Borkowiznie. Także i w przypadku tych przeniesionych pochówków zachodzi podejrzenie, że byli to zmarli z pociągów zatrzymujących się tu w drodze na zachód.

Nieczynny budynek dworcowy po drugiej stronie torowiska

Powyższe zdjęcia zrobiono 29.08.2010.

13 sierpnia 2011 roku oficjalnie otwarto i poświęcono odnowione cmentarze w Niedrzwicy Dużej i w Dzierzkowicach-Podwodach.

Zdjęcia wykonano 14.08.2011.

Lokalizacja