Dębszczyzna – cmentarz wojenny

Cmentarz wśród pól. Kiedyś prowadziła do niego droga. Obecnie jest trudno-dostępny – droga została zaorana. Nie mogąc dotrzeć na teren cmentarza wykonałem tylko jedno zdjęcie z daleka (18.09.2011). Dzięki uprzejmości stanikusa :D mogę dodać także zdjęcia z samego cmentarza.

Jak podaje M. Dąbrowski w pracy „Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim„:

Na cmentarzu znajduje się 78 mogił zbiorowych ułożonych w 13 rzędów, po 5-6 mogił. Pośrodku cmentarza duży drewniany krzyż. W ewidencji przedwojennej figuruje także pod nazwą „Kiełczewice-Probostwo”. Pochowano tu 230 żołnierzy austro-węgierskich i 375 rosyjskich, poległych w sierpniu-wrześniu 1914 r. oraz 3 – 7 lipca 1915 r. (m.in. z 98 austro-węgierskiego pułku piechoty).
Tablica informacyjna jest taka sama jak na innych cmentarzach w gminie Strzyżewice
Tablica informacyjna jest taka sama jak na innych cmentarzach w gminie Strzyżewice
Niepokojąco wygląda chylący się ku ziemi krzyż na środku cmentarza
Lokalizacja