Gardzienice – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się przy drodze Stryjno – Piaski. Podobnie jak cmentarz w Rybczewicach. Otoczony rowem i wałem ziemnym. Zarośnięty samosiejkami robinii akacjowej i innych drzew.

Cmentarz nie jest w żaden sposób oznakowany. Szukając go dojechałem niemal pod same Piaski. Dopiero zapytana o cmentarz kobieta wytłumaczyła mi, że to zarośla obok przystanku autobusowego. Od strony drogi, pośrodku wału ziemnego umieszczony jest niepozorny drewniany krzyż. Wg słów mojej informatorki na terenie cmentarza od dawna nie ma krzyży. Dodała też, że może już nie ma też pomnika. O pomniku nie znalazłem żadnych informacji w opracowaniu M. Dąbrowskiego. Napisał o tym cmentarzu tylko:

Otoczony wałem. Założony na planie kwadratu o wym. 48 na 48 m. Składał się z 18 mogił zbiorowych i 150 pojedynczych. Obecnie układ mogił zatarty. W zachodniej części 8 mogił zbiorowych, prawdopodobnie symetrycznych w stosunku do głównej osi cmentarza. Na mogiłach stały dawniej drewniane krzyże z tabliczkami. W 1928 r. cmentarz ogrodzono drutem kolczastym. Ogrodzenie to nie zachowało się. Pochowano tu co najmniej 41 żołnierzy niemieckich (z 77 i 92 pułku piechoty) oraz kilkuset żołnierzy rosyjskich poległych i zmarłych w 1914 r. (żołnierze rosyjscy) oraz w dniach 17-24 lipca 1915 r. (żołnierze niemieccy i rosyjscy).

Część wschodnia cmentarza

i część zachodnia

Teren cmentarza jest nierównomiernie pokryty opakowaniami szklanymi. W części południowo-zachodniej przeważają opakowania po napojach. Bliżej środka częściej spotkać można szklane pozostałości zniczy.

Zdjęcia wykonano 25.09.2011.

Lokalizacja