Krzczonów – cmentarz wojenny

W Krzczonowie założono dwa cmentarze wojenne. Do dnia dzisiejszego przetrwał tylko jeden z nich. Znajduje się on na wzgórzu przy szosie Krzczonów-Olszanka.

Obecnie cmentarz wygląda na zadbany. Jego opis zamieszczony w opracowaniu M. Dąbrowskiego przedstawia obraz zapomnianego miejsca wiecznego spoczynku:

Założony na planie prostokąta o wym. 44 na 32 m. Otoczony był wałem. Obecnie układ mogił zatarty. Cmentarz zdewastowany, całkowicie zarośnięty, służy jako wysypisko śmieci. Podorywany od wschodu. Pochowano tu około 200 żołnierzy rosyjskich i około 100 austro-węgierskich, poległych w 1914 i 1915 r. (w większości – w 1914).
Drugi cmentarz w Krzczonowie w okresie międzywojennym nie został wpisany do ewidencji cmentarzy. Nie znany jest jego los i lokalizacja. Wiadomo jednak, że składał się z kilkunastu mogił w których spoczęło:
(…) co najmniej 40 żołnierzy austro-węgierskich (m.in. z 55 i 58 pułku piechoty) oraz co najmniej 34 żołnierzy rosyjskich (m.in. z 8 i 15 pułku piechoty), poległych i zmarłych w 1914 i 1915 r.
Zdjęcia wykonano 25.09.2011.
Lokalizacja