Łysołaje – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się obok zabudowań folwarcznych, przy przejeździe kolejowym.

M. Dąbrowski napisał:

Składał się z 9 mogił zbiorowych i 3 pojedynczych. Obecnie układ mogił zatarty. W ewidencji austro-węgierskiej wymieniony jako „Soldatenfriedhof nr 29 in Łysołaje”. Pochowano tu 35 żołnierzy niemieckich i 1 austro-węgierskiego, poległych 3 sierpnia 1915 r.

Zdjęcia wykonano 25.09.2011.

Lokalizacja