Piotrków – cmentarze wojenne

W Piotrkowie (gmina Jabłonna) znajdują się 3 cmentarze z okresu I wojny światowej. Pierwszy z nich zlokalizowany jest w pobliżu szosy Lublin – Przemyśl. Otoczony płotem pozbawionym furtki. Za ogrodzeniem znajduje się zachowana mogiła zbiorowa w postaci kopca. Wg opracowania M. Dąbrowskiego jest tu też 7 mogił rzędowych. W roku 2011 nie udało mi się ich zlokalizować.

Do lat dziewięćdziesiątych na zachowanym kopcu stać miał drewniany krzyż prawosławny. Obecnie jest tu tylko jeden prosty i mały krzyż drewniany.

M. Dąbrowski napisał:

Pochowano tu prawdopodobnie 408 żołnierzy austro-węgierskich (m.in. z 12 pułku piechoty) i rosyjskich z okresu sierpnia-września 1914 r. oraz z lipca 1915 r.

Drugi cmentarz znajduje się na wzgórzu wśród pól kilkaset metrów od zabudowań wsi. Dojście do niego możliwe jest jedynie po jednej z dwóch miedz ciągnących się od wiejskiej drogi do samego zagajnika skrywającego groby. Drogę tą przebywają przynajmniej raz w roku i mieszkańcy wsi by zapalić znicze poległym. Zdjęcie wykonałem po przejściu mniej więcej 2/3 drogi.

Wg M. Dąbrowskiego cmentarz ma kształt półowalu. Obecnie jest prostokątny. W ostatnich latach pogłębiono rów otaczający groby i podniesiono wał ziemny zmieniając kształt cmentarza. Na zdjęciu poniżej widać wśród drzew wał ziemny.

Wejście na cmentarz znajduje się od strony wsi. Nie wiedząc o tym przeszedłem na tył cmentarza i wszedłem przekraczając wał w sąsiedztwie dwóch wysokich prostokątnych kopców.

Tylko na jednym z kopców odnalazłem stojący krzyż. Na drugim też jest krzyż ale przewrócony.

Przemieszczając się w stronę Piotrkowa doszedłem do krzyża umieszczonego mniej więcej centralnie na terenie cmentarza i do tablicy informacyjnej, która już nie informuje o niczym.

Idąc jeszcze bliżej wsi dotarłem do trzech kopców, niższych od widzianych wcześniej.

Kolejne zdjęcie wału ziemnego otaczającego cmentarz z trzech stron.

Cmentarz znajduje się na wzgórzu nr 286. Wymiary podane przez M. Dąbrowskiego to: 61×36 m. Znajduje się tu 27 mogił zbiorowych których większość uległa już zatarciu.

M. Dąbrowski napisał:

Prawdopodobnie pochowano tu 392 żołnierzy austro-węgierskich (z 12 pułku piechoty) i rosyjskich, poległych 29-30 sierpnia 1914 r. i w lipcu 1915 r.

Trzeci cmentarz znajduje się na terenie prywatnym, na tyłach gospodarstwa w pobliżu dawnego folwarku. Nie udało mi się go zobaczyć – nie miałem kogo zapytać jak tam dotrzeć oraz poprosić o zgodę na wejście. Wg opisu M. Dąbrowskiego ten ostatni cmentarz w Piotrkowie składa się dziś z 5 podłużnych kopców (jest tu 9 mogił zbiorowych). Pochowano na tym cmentarzu prawdopodobnie 264 żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich poległych w sierpniu 1914 r. i w dniach 21-23 lipca 1915 r.

Zdjęcia wykonano 18.09.2011.

Lokalizacja