Rokitno – cmentarz wojenny

Cmentarz wojenny powstał w drugiej połowie sierpnia 1915 roku. Wg informacji zamieszczonych na tablicy informacyjnej – znajdującej się przy ogrodzeniu – spoczywa tu około 50 żołnierzy z armii niemieckiej, austro-węgierskiej i rosyjskiej.

Poza tablicą informacyjną wystawioną przez władze gminy Rokitno można odnaleźć jeszcze jedną. Przymocowana do ogrodzenia tabliczka informuje o spoczywających na terenie cmentarza żołnierzach armii carskiej.

Zdjęcia wykonano 30.06.2012.

Lokalizacja