Ostrów-Kolonia – cmentarz wojenny

Cmentarz odnowiony w 1991 roku. Prace tu przeprowadzone to oprócz postawienia pomnika, także podniesienie wału i pogłębienie rowu otaczających teren cmentarza. Zlokalizowany na skraju lasu, na szczycie wzgórza. Dotrzeć do niego można tylko drogami gruntowymi. Brak znaków wskazujących drogę. Zachowały się 3 oryginalne krzyże z inskrypcjami – jeden z nich już w stanie uniemożliwiającym odczytanie danych o pochowanym pod nim żołnierzu.

Praktycznie poza informacjami umieszczonymi na pomniku jak i na krzyżach nie posiadam żadnych więcej. Gmina Wojsławice na swojej stronie internetowej o cmentarzu napisała tylko tyle:

Ostrów-Kolonia
cmentarz wojenny z I wojny światowej – w granicach działki, nr rej. zabytków CH A/204,

Dojście od drogi do cmentarza ułatwiają ziemne stopnie.

A tyle widać już z samego wejścia pozostawionego w ziemnym wale.

Teren cmentarza z trzech stron otaczają pola uprawne. Z zewnątrz jest to tylko las.

i widok na dalsze otoczenie cmentarza

Ciekawostką niech będzie informacja, że nie jest to jedyny cmentarz z I wojny światowej w gminie Wojsławice ale tylko o nim na stronie internetowej gminy wspomniano. Drugi cmentarz, nazywany cmentarzem w Wojsławicach (choć jest od nich oddalony) posiada identyczny pomnik z 1991 roku.

Zdjęcia wykonano 16.06.2012.

Lokalizacja