Turka – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się na południowy zachód od Dorohuska (a na północ od zabudowań Turki) przy polnej drodze. Miejsce na mapach oznaczone jest jako „Moskale”. W roku 2001 na terenie cmentarza władze gminy postawiły skromny pomnik.

Powtarzając informacje zamieszczone na stronach Ogólnopolskiej Komputerowej Bazy Grobów Wojennych mogą o nim napisać, że powstał w czasie I wojny światowej. Pochowano na jego terenie żołnierzy poległych w I wojnie i w wojnie polsko-bolszewickiej. Ciała poległych spoczęły w 11 mogiłach masowych i 4 grobach pojedynczych (ich układ uległ zatarciu). Łączna ilość poległych – 131. Tu w Ogólnopolskiej Bazie nastąpiło wyliczenie szczegółowe w którym wymieszano podział narodowościowy z podziałem armijnym.

33 Polaków, 39 Niemców, 7 Austriaków, 26 Rosjan, 27 Bolszewików.

Zakładam, że „Polacy” i „Bolszewicy” to żołnierze polegli w roku 1920.

Pomnik umieszczony na terenie cmentarza jest niewidoczny z drogi przebiegającej przy jego skraju. Poniżej zdjęcie wykonane od strony zabudowań wsi Turka. Najwyższe drzewa rosną na terenie cmentarza.

Zdjęcia wykonano 16.06.2012.

Lokalizacja