Wronów – cmentarz wojenny

Cmentarz na planie prostokąta. Ukryty w lesie. Gdy M. Dąbrowski zbierał materiały do swojej pracy cmentarz był w opłakanym stanie. Pozbawiony drewnianego płotu, który go niegdyś otaczał. Z kilkoma drewnianymi krzyżami. Z informacji opublikowanych przez M. Dąbrowskiego wynika, że spoczywa tu 26 żołnierzy w 6 mogiłach zbiorowych i 2 pojedynczych. Polegli służyli w armii niemieckiej w 217, 218 i 220 pułkach rezerwowych piechoty oraz w 47 rezerwowym pułku artylerii polowej. Razem z nimi pochowano 4 żołnierzy austro-węgierskich z 49 pułki piechoty i 8 batalionu pionierów. Wszyscy polegli w dniach 21-24 i 30-31 lipca 1915 roku.

Dojazd do cmentarza jest oznakowany od drogi Poniatowa – Bełżyce.

Sam cmentarz wyremontowano i otoczono drewnianym płotem i kamiennymi słupkami. Umieszczono także tablice imienne z danymi poległych.

Na terenie cmentarza pochowano też partyzanta z oddziału WiN „Zapory”.

Jego nagrobek na pierwszym planie szerszego ujęcia:

Zdjęcia wykonano 27.03.2010.

Lokalizacja