Piotrkówek – cmentarz wojenny

Cmentarz który częściowo przeoczyłem. Częściowo tzn. znalazłem go na mapach ale nie zauważyłem jego opisu w książce M. Dąbrowskiego. Z tej przyczyny jechałem do lasu koło Piotrkówka z uczuciem odkrywcy. Uczucie wspaniałe. Zlokalizowany cel i niewiadoma w punkcie docelowym. Na miejscu zastałem odnowiony cmentarz na planie prostokąta. Na wysokich kopcach znajdujących się na wschodnim i zachodnim skraju cmentarza znajdują się nowe krzyże. Pozostawiono jednak szczątki starych krzyży. Mogiły z krzyżami są podwyższone. Tak samo pogłębiony jest rów otaczający cmentarz i podwyższony wał ziemny.

Ponieważ nic nie wiedziałem na temat tego cmentarza chętnie zaczepiłem człowieka samotnie spacerującego po lesie (nawet przez myśl mi nie przeszło, że mogłem go wystraszyć, a chyba wystraszyłem). Zapytany o to kiedy cmentarz odnowiono powiedział, że dwa może trzy lata temu. Poza tym powiedział, już bez pytania, że „przyjechała rodzina i odnowili”. Czyżby ktoś poszukiwał miejsca pochówku swojego krewnego poległego w I wojnie światowej?

Choć sam dotarłem tam inną drogą to najkrótszą wydaje się ta prowadząca od dawnego folwarku w Piotrkowie. Na zdjęciu widać drzewa rosnące przy domach w Piotrkówku (na prawo od drogi) i dalej las na skraju którego jest cmentarz.

M. Dąbrowski napisał:

Założony na planie półowalu o wym. 55 na 23 m. Otoczony rowem (3 m szer. i 1,5 m głęb.). W części wschodniej znajduje się podłużny kopiec o wym. 10,5 na 5 m i wys. 2 m. Bliżej środka zatarte ślady około 4 mogił rzędowych. W zachodniej części – 2 mniejsze kopce (6 na 2,5 m) i 1 większy (8,5 na 4,5 m i wys. 1,5 m). Do lat dziewięćdziesiątych obok mogił, zachowały się spróchniałe resztki dużych krzyży: łacińskiego i prawosławnego. Kilka starych dębów. Pochowano tu 451 żołnierzy austro-węgierskich i 190 rosyjskich, poległych w lipcu 1915 r. Część pochówków prawdopodobnie także z 1914 r.

Część środkowa na której daje się jeszcze wypatrzeć ślady dawnych mogił

Porównując opis z tym co widziałem na własne oczy, stwierdzam, że zniknęły dwa mniejsze kopce w zachodniej części cmentarza.

Zdjęcia wykonano 18.09.2011.

Lokalizacja

2 thoughts on “Piotrkówek – cmentarz wojenny

  1. 51°02’49.2″N 22°40’49.0″E gmina Jabłonna, obręb Chmiel Drugi, numer dz.508/4
    lokalizację potwierdza lidar oraz mapa topograficzna . Lokalizacja podana na stronie jest 200 m na północ od właściwej lokalizacji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.