Hajowniki – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się przy drodze pomiędzy miejscowościami Hajowniki i Nowa Lipina. Wydaje się niedostępny. Nie dostrzegłem bramy. Z trzech stron otacza go pole uprawne. Od strony drogi dostępu broni stroma i wysoka skarpa. Na zdjęciu cmentarz to porośnięty drzewami grunt po prawej strony drogi.

Krzyż z tablicą informacyjną. Informacje nie precyzują w jakich armiach służyli tu pochowani.

Widok od strony pól

i zbliżenie na mogiły zbiorowe wewnątrz ogrodzonego terenu.

Osoba, która naniosła na mapy Targeo punkt podała też informacje na temat cmentarza, których nie potrafię zweryfikować.

Założony w 1915 r., o pow. 0,16 ha, pochowanych jest 1650 żołnierzy armii rosyjskiej.

Wiem za to, że jeżeli naniesione tam dane gps są poprawne to mapa nie jest z nimi zgodna. Cmentarz znajduje się ok. 500 m od wskazanego na mapie miejsca.

Strona internetowa gminy Skierbieszów zawiera jedynie informację o wpisaniu cmentarza do rejestru zabytków pod numerem „Z A/399”.

Zdjęcia wykonałem 02.04.2011.

Lokalizacja