Niedrzwica Kościelna – cmentarz wojenny

Cmentarz wojenny w Niedrzwicy Kościelnej należy do grupy cmentarzy zadbanych. Posiada formę kopca o wysokości 5 m. Gmina nadała mu jeszcze jedną funkcję – punktu widokowego. Na szczyt prowadzą schody, dla ułatwienia wspinaczki zamontowano też poręcze.

Są dwa źródła informacji o pochowanych tu żołnierzach: praca Marcina Dąbrowskiego pt. „Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim” oraz strona internetowa gminy Niedrzwica Duża.
Dąbrowski podaje ogólną liczbę pochowanych żołnierzy w wysokości 630. Gmina podwyższa ją (a za nią Wikipedia) do 717. W szczegółach różnic jest jeszcze więcej.

Gmina podaje: 711 żołnierzy armii cesarsko-królewskiej i 7 żołnierzy armii carskiej (z dodawania nie wychodzi 717). Z ogólnej liczby zmarłych 483 ma ustaloną tożsamość.
M. Dąbrowski: 290 żołnierzy c.k. armii i 160 armii carskiej poległych w okresie 27 VIII – 7 IX 1914 oraz odpowiednio 130 i 50 zmarłych w dniach 20 – 22 VII 1915 roku.

Nie chcę jednak sprowadzać tematu do rozważań z pogranicza księgowości czy arytmetyki. W ten sposób giną ludzie i zostają liczby. Miejsca tego szukałem w dwóch podejściach. Nie jest widoczne ze wsi. Znajduje się za to przy szlaku turystycznym.

Widok ze szczytu kopca

Zdjęcia wykonałem 18.09.2010.

Lokalizacja