Rybitwy – cmentarz wojenny

Na cmentarzu parafialnym w Rybitwach pod Józefowem znajduje się kwatera na której pochowano ok. 160 żołnierzy armii cesarsko-królewskiej i ok. 75 żołnierzy armii carskiej. Prawdopodobnie wcześniej był to cmentarz wojenny założony obok cmentarza parafialnego. Wszyscy pochowani tu żołnierze polegli w walkach prowadzonych w lipcu 1915 roku. Kwatera ta jest bardzo podobna i znajduje się stosunkowo blisko cmentarza w Prawnie. Informacje na temat poległych pochodzące z żeliwnych krzyży zgromadzono na stronie Spisu poległych w Pierwszej Wojnie Światowej

Zdjęcia wykonałem 28.11.2009

Lokalizacja