Terebiń – cmentarz wojenny

W drodze z Hrubieszowa do Tomaszowa Lubelskiego zatrzymałem się przy bramie z tabliczką. Nawet nie wiedziałem, że jest to brama cmentarna. Ogrodzony teren jest bowiem bardzo duży w porównaniu z terenem z widocznymi nagrobkami. Zakładam, że cmentarz wojenny znajduje się w części bliskiej tej bramie. Druga brama, odległa o ok. 200 m znajduje się na wprost obecnie używanej części cmentarza. Tu zaś kilkadziesiąt metrów w bok od bramy znajdują się resztki dawnej terebińskiej nekropolii.

Na terenie bezpośrednio za bramą widoczne są podłużne ułożone w rzędy pagórki – być może mogiły. Linie w jakich są one ułożone podkreślają rosnące tu młode tuje.

Dzika roślinność zaciera jakiekolwiek znaki na ziemi.

Pozostaje chyba wierzyć tabliczce, że jest tu cmentarz poległych w I wojnie światowej. Robiąc zdjęcie tabliczce nie zauważyłem, że poza kadrem znalazła się jedynka rzymska znajdująca się przed słowem „WOJNY”.

Zdjęcia wykonałem 21.08.2010.

Lokalizacja