Nowa Wola – dwa cmentarze wojenne

Leżąca w gminie Serniki, niedaleko Lubartowa wieś Nowa Wola w okresie I wojny światowej nosiła nazwę Ruska Wola. Żołnierzy poległych w walkach w 1915 roku chowano tu na 3 cmentarzach. W okresie międzywojennym liczbę cmentarzy zmniejszono do dwóch. Ekshumowane ciała przeniesiono ze wsi na cmentarz znajdujący się na skraju lasu. We wsi pozostał zaś cmentarz z pomnikiem wystawionym przez rodziców jednego z pochowanych tu żołnierzy niemieckich.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Bohaterskim żołnierzom 91-tego Oldenburskiego Pułku Piechoty poległym pod Ruską Wolą 5-6 sierpnia 1915 roku. Ku Pamięci. Ufundowany przez pogrążonych w żalu rodziców, spoczywającego tu w gronie kolegów, Otto Steinwehra urodzonego 25.5.1892 w Hanowerze

Na bocznych ścianach pomnika znajdują się nazwiska pochowanych w grobach zbiorowych. Na tylnej podobno też. Podobno, bo zaglądałem tam i uznałem, że nic tam nie jest napisane. Może jednak tylko nie zwróciłem uwagi na napisy nie wypełnione czernidłem. Jest tu pochowanych 132 żołnierzy. Nazwiska 124 mają zapełniać boczne i tylną ścianę pomnika.

Drugi cmentarz znajduje się poza wsią. W lesie. Gdy pytałem o dojazd polecono mi dojechać do skaju lasu, a potem ponad kilometr jechać wzdłuż jego brzegu. Jest droga krótsza, którą poznałem wracając. Jednak na tyle skomplikowana i pokręcona w samej wsi, że lepiej więcej przejechać niż sobie drogę skracać.

Cmentarz ten początkowo składał się z kopca (masowy grób żołnierzy rosyjskich ze słupkami nagrobnymi) i 17 mogił. Na mogiłach znajdowały się kolejne 4 słupki i 12 krzyży drewnianych. Oprócz nich krzyże z czterema i pięcioma poprzeczkami. W roku 1934 na terenie cmentarza pochowano ciała z likwidowanych cmentarzy w Wólce Zawieprzyckiej ze 101 ciałami i w Brzostówce z 41 ciałami żołnierzy niemieckich. Być może tutaj właśnie przeniesiono też żołnierzy pochowanych na nieistniejącym cmentarzu w Nowej Woli. Być może, ponieważ dostępne informacje mówią o przeniesieniu w 1931 roku cmentarza do lasu, nie precyzują czy na ten właśnie cmentarz. Wiadomo tylko, że spoczywali oni we wsi w 16 mogiłach, a zmarli w walce i w szpitalu polowym w wyniku odniesionych ran.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia wykonałem 15.05.2010.

Lokalizacja