Marysin – cmentarz wojenny

Cmentarz założono obok murowanej kaplicy, przy skrzyżowaniu dróg. Znajdowało się na nim 15 mogił zbiorowych i 19 grobów pojedynczych z drewnianymi krzyżami. Wg informacji zapisanych przez M. Dąbrowskiego, na środku cmentarza stał drewniany krzyż. W 2020 r. już go nie ma. Na cmentarzu pochowano 125 żołnierzy austro-węgierskich (z 1, 6, 12, 14 i 31 pułku…Continue reading Marysin – cmentarz wojenny

Elizówka – cmentarz wojenny

Praktycznie rzecz biorąc do roku 2016 ten cmentarz nie istniał. Jak napisał Marcin Dąbrowski w pracy „Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim”: Obiekt niszczał stopniowo (1966 i 1979 r.) w trakcie funkcjonowania mieszczącego się tu gospodarstwa doświadczalnego Akademii Rolniczej w Lublinie. Przez wiele lat dawna powierzchnia cmentarza służyła jako część…Continue reading Elizówka – cmentarz wojenny

Lublin – kwatera żołnierzy Petlury

Cmentarz prawosławny jest częścią cmentarza przy ulicy Lipowej. W pobliżu cerkwi cmentarnej znajduje się kwatera żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej Symona Petlury. Po zwolnieniu z obozów w których byli internowani, pozostający w Polsce otrzymali status uchodźcy politycznego i mogli zamieszkać w Polsce. Część z nich zamieszkała w Lublinie i okolicach. Na krzyżach były (co widać)…Continue reading Lublin – kwatera żołnierzy Petlury

Olbięcin – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się na terenie parku należącego do zespołu pałacowo-parkowego z końca XIX wieku. Obecnie w pałacu mieści się ośrodek szkolno-wychowawczy. Cmentarz jest integralną częścią parku. Jest oznakowany i uporządkowany. Napis umieszczony na symbolicznej bramie informuje: Cmentarz z I wojny światowej. Miejsce spoczynku ok. 30 żołnierzy armii austriackiej poległych w bitwie pod Kraśnikiem w dniach…Continue reading Olbięcin – cmentarz wojenny

Krzywda Las k/Lipna – cmentarz wojenny

Cmentarz „składał się z 8 mogił zbiorowych, 40 podwójnych i 324 pojedynczych. Na mogiłach stały drewniane krzyże. Po 1944 r. obiekt całkowicie zarośnięty i zaniedbany. W latach dziewięćdziesiątych częściowo oczyszczony (…) Pochowano tu kilkuset żołnierzy austro-węgierskich (…) i rosyjskich, poległych w sierpniu-wrześniu 1914 r. oraz w lipcu 1915 r.” Cytat pochodzi z opracowania Marcina Dąbrowskiego…Continue reading Krzywda Las k/Lipna – cmentarz wojenny

Dzierzkowice-Podwody – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się wśród pól, pomiędzy miejscowościami Suchodoły i Dzierzkowice-Podwody. Założony przy przydrożnej figurze Matki Boskiej z 1910 roku. Znajduje się tutaj 5 mogił zbiorowych. Pochowani tu nieznaną liczbę żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich poległych w 1914 r. oraz 3 lipca 1915 r. Gdy Marcin Dąbrowski zbierał materiały do swojego opracowania poświęconego cmentarzom wojennym każda z…Continue reading Dzierzkowice-Podwody – cmentarz wojenny

Dąbrowa Tarnawacka – cmentarz wojenny

Wyjeżdżając z Tomaszowa Lubelskiego w kierunku Zamościa wjeżdża się do lasu. Ten leśny odcinek nie jest długi. Blisko końca zjazdu dostrzegłem białe krzyże z lewej strony – na skraju lasu. Cmentarz żołnierzy poległych w obu wojnach światowych. Tablica informacyjna po macoszemu potraktowała okres w którym cmentarz powstał. Białe krzyże stoją zapewne na grobach żołnierzy września.…Continue reading Dąbrowa Tarnawacka – cmentarz wojenny

Strzeszkowice Małe – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się w pobliżu linii kolejowej Lublin – Kraśnik. Natknąłem się na niego przypadkiem chociaż go szukałem. Przy przejeździe kolejowym zwróciły moją uwagę tablice i drogowskaz. To wszystkie informacje o cmentarzu. Nie będę przepisywał. Zabrakło tylko jednej. Nie podano odległości od znaków do cmentarza. Wiadomość istotna ponieważ – jak po kilkudziesięciu minutach odkryłem –…Continue reading Strzeszkowice Małe – cmentarz wojenny

Cmentarz ewangelicki w Michałowie

Pierwszy raz o tym cmentarzu usłyszałem przejeżdżając przez Urszulin do Wereszczyna. Zatrzymałem się na chwilę by trochę się napić, obejrzeć mapy. I jak często zdarza mi się w takich sytuacjach pojawił się ktoś zainteresowany tym skąd i dokąd jadę. Wspomniał o starym cmentarzu w Urszulinie. Wskazał na północ i mówił, że cmentarz jest za domem,…Continue reading Cmentarz ewangelicki w Michałowie