Dzierzkowice-Podwody – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się wśród pól, pomiędzy miejscowościami Suchodoły i Dzierzkowice-Podwody. Założony przy przydrożnej figurze Matki Boskiej z 1910 roku. Znajduje się tutaj 5 mogił zbiorowych. Pochowani tu nieznaną liczbę żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich poległych w 1914 r. oraz 3 lipca 1915 r.

Gdy Marcin Dąbrowski zbierał materiały do swojego opracowania poświęconego cmentarzom wojennym każda z mogił otoczona była drewnianym parkanem.

Zdjęcia z 25.04.2011.

Zdjęcia wykonane 29.10.2011:

Lokalizacja