Krzywda Las k/Lipna – cmentarz wojenny

Cmentarz „składał się z 8 mogił zbiorowych, 40 podwójnych i 324 pojedynczych. Na mogiłach stały drewniane krzyże. Po 1944 r. obiekt całkowicie zarośnięty i zaniedbany. W latach dziewięćdziesiątych częściowo oczyszczony (…) Pochowano tu kilkuset żołnierzy austro-węgierskich (…) i rosyjskich, poległych w sierpniu-wrześniu 1914 r. oraz w lipcu 1915 r.”

Cytat pochodzi z opracowania Marcina Dąbrowskiego Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim.

Zdjęcia zrobiłem 03.05.2012.

Lokalizacja